• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • RETM taxateurs kunnen FEHAC-predicaat krijgen voor taxatierapporten

  De FEHAC heeft een lijst van taxateurs van klassieke voertuigen op haar website staan met taxateurs die taxatierapporten mogen opstellen, voorzien van het FEHAC predicaat ‘FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport’. Taxateurs op die lijst zijn deskundig en maken een overzichtelijk en duidelijk taxatierapport met foto’s. Veel verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen de rapporten van taxateurs die op deze lijst staan. Op de lijst staan onafhankelijke classic cars/oldtimertaxateurs die aangesloten zijn bij een van de brancheorganisatie van taxateurs. Verder staan acht merkenclubs [...]

  Lees hier verder

  Botsing over Milieuzone

  UTRECHT Als het om de milieuzone gaat lijken GroenLinks en D66 in Utrecht steeds minder politieke vrienden te tellen. Na eerder de VVD stelt nu een tweede coalitiepartij, de SP, schriftelijke vragen over het paradepaardje van GroenLinks. De SP benadrukt altijd tegen te zijn geweest. Wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu) kan in ieder geval vandaag nieuwe kanttekeningen tegemoetzien, ondertekend door voornoemde partijen en de oppositiefracties PvdA en CDA. Vooral de christendemocraten trekken vanuit de oppositiebanken fel van leer. Fractievoorzitter en woordvoerder (Milieu, Mobiliteit) Sander van[...]

  Lees hier verder

  Kunst en ambacht centraal op Open Monumentendag 2015

  Op de voorpagina van het oldtimerblad  Onschatbare Klassieker staat het deze maand:  rijdende kunst aan het Comomeer.  Het gaat bij die ‘kunst’ over de Pegaso Z102 V8 ‘Cupula’ uit 1952 van het Louwman Museum, die in vier jaar tijd op ambachtelijke wijze werd gerestaureerd door Classic Restaurations Holland in Alkmaar. Kunst en ambacht: het eerste wat opvalt bij dit geweldige voorbeeld van ons mobiele erfgoed. Kunst en ambacht is ook het thema van de Open Monumentendag 2015. Het tweede weekend van september, dit jaar op 12 en 13 september, is [...]

  Lees hier verder

  Praktijkexamen T-Rijbewijs

  Waarom wordt het T-rijbewijs ingevoerd?De belangrijkste reden voor de invoering van het T-Rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren nu namelijk relatief veel ongelukken met Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), waarbij vooral andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers gevaar lopen. Meer informatie vindt u op de site van het CBR: http://www.cbr.nl/t-rijbewijs.pp[...]

  Lees hier verder

  50 jaar oude voertuigen in 2018 geheel vrijgesteld van APK

  Via de FEHAC-site en een nieuwsbrief is al bekend geworden dat de FEHAC op het APK-front twee successen geboekt heeft: de APK voor meer dan 30 jaar oude voertuigen blijft om de twee jaar en de gehele vrijstelling gaat van de vaste grens van voor bouwjaar 1960 naar een opschuivende grens bij 50 jaar en ouder. FEHAC in overleg orgaan APK Voor de belangenbehartiging van speciaal de klassieke voertuigen zit de FEHAC in het overlegorgaan APK. Behalve de overheid zitten daar ook o.a. in de RDW en de BOVAG en dus ook de FEHAC. Daar gaat het niet allen over de bestaande APK en de daarvoor geldende [...]

  Lees hier verder

 • LET OP: correctie op het persbericht Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online)

  Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af.

  Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad. Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms wordt je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met men ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de bon valt.

  Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen.

  Lees het artikel hier verder .. 

  Het in het artikel gestelde is door de RDW aan de FEHAC toegezegd. Echter de afdeling die het door moet voeren is hier nog niet mee klaar. U krijgt een bericht zodra hier meer over bekend is. Tot die tijd blijft de oude regeling van kracht. 

 • Erfgoed dat beweegt!

  [Rotterdam 25-8-2015] De stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum hebben onlangs de publicatie Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed gepresenteerd. Dit boek maakt andermaal duidelijk welke enorme culturele waarde onze nationale collectie mobiel erfgoed vertegenwoordigt. Daarnaast roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een fascinerend beeld op van de brede en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed.

  Nederland is altijd een land geweest van handel en verkeer. Resultaat daarvan is een indrukwekkende verzameling mobiel erfgoed, die zijn weerga niet kent. De grootste collectie varend erfgoed ter wereld, de hoogste concentratie rijdend erfgoed, de grootste dichtheid als het om railmusea gaat en een collectie vliegend erfgoed van luchtvaartpioniers als Fokker en Plesman die wereldwijd tot de verbeelding spreekt.

  Het mobiel erfgoed heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een nationaal belang vertegenwoordigt met een breed draagvlak in de samenleving. Een mijlpaal in die ontwikkeling is de oprichting geweest van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) door de koepelorganisaties in het mobiel-erfgoedveld: de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

  De stichting MCN streeft naar duurzaam behoud van een representatieve en authentieke Collectie Nederland op het gebied van historische vervoermiddelen. De publicatie Erfgoed dat beweegt! past naadloos in dat streven. Het boek maakt duidelijk hoe de culturele waarde van het mobiel erfgoed bepaald kan worden en hoe dat mobiel erfgoed vervolgens in het Nationaal Register Mobiel  Erfgoed, hét overzicht van historische vervoermiddelen in ons land, wordt opgenomen.

  Voor geïnteresseerden in geschiedenis en erfgoed van de mobiliteit in Nederland en voor beleidsmakers biedt Erfgoed dat beweegt! inzicht in en ondersteuning bij het proces van culturele waardering van historische vervoermiddelen. Voor een breder,  in cultuur en erfgoed geïnteresseerd publiek roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een treffend beeld op van de veelomvattende en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed. Die wereld bestaat uit belangwekkende historische vervoermiddelen én uit de mensen die zich met al hun passie inzetten voor het behoud ervan. Aan hen is het te danken dat het allemaal nog bestaat.

  Erfgoed dat beweegt! is een onmisbaar boek, voor alle belanghebbenden en belangstellenden in deze sector van de erfgoedwereld. Dat werd ook onderkend door het Mondriaan Fonds, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die deze uitgave in materiële en immateriële zin mogelijk hebben gemaakt.

 • Oldtimer Nieuws

 • TU presentatie FIVA Enquête Delft

  TU presentatie van de uitslagen van de FIVA-enquête van 9 juli jl in Delft bij de Technische Universiteit, doen wij u zoals toegezegd de presentatie van prof. dr. Bert van Wee, Transport and Logistics at Delft University of Technology evenals de FIVA presentatie van Tiddo Bresters, Legislation Commission FIVA toekomen. Deze presentaties kunt u via onderstaande button downloaden. 

  PDF: The world of historic vehicles in figures
  PDF: Delft meeting Tiddo Bresters

 • Register FEHAC Oldtimervrienden

  FEHAC is de federatie van clubs met historische voertuigen. Het is niet mogelijk om als individueel persoon lid te worden van de FEHAC. U kunt wel lid worden van een oldtimerclub die aangesloten is bij de FEHAC. Als u geen club vindt die bij u of uw oldtimer past of uw club is (nog) niet aangesloten bij de FEHAC dan kunt u de FEHAC steunen door u aan te sluiten bij het Register FEHAC Oldtimervrienden.

  Wat doet het register voor u?

  Het register ondersteunt de FEHAC en stelt aldus de toekomst van het mobiele erfgoed veilig. U ontvangt alle nieuwsbrieven en de FEHACtiviteiten digitaal. U kunt gebruik maken van de FEHAC App en de voordelen die de FEHAC Businesspartners bieden. Dit kost € 7,50 per kalenderjaar.

  Hoe werkt het?

  • De registratie is per kalenderjaar en gaat in zodra uw bijdrage is ontvangen.
  • Op het einde van het kalenderjaar krijgt u een herinnering dat u voor het komende jaar weer de bijdrage moet overmaken.
  • De registratie eindigt automatisch op het einde van het kalenderjaar.
  • Na ontvangst van de nieuwe betaling, wordt u voor het komende kalenderjaar opnieuw geregistreerd.

  Aanmelden voor het register?

  Om u aan te melden, maak dan € 7,50 over op het rekeningnummer NL05 INGB 0001 3044 83 van de FEHAC en vermeld uw E-mailadres bij de overschrijving. Het @-teken mag u niet gebruiken; vervang de @ door (at)

  Alle correspondentie gaat via dit E-mailadres. Dus controleer goed of dit correct is.

  Oldtimers op weg naar morgen 

 • FEHAC-Academie - Kroon Oil

  Reactie van één van de aanwezigen......

  Gisteravond nam ik deel aan de FEHAC Academy. Het onderwerp betrof “smeerolie voor oldtimers”, verzorgd door Kroon Olie.

  Ik was zeer onder de indruk van de kennis en kunde van de Kroon specialist. Ik heb veel geleerd, en kan mijn opgedane kennis weer aan onze clubleden overbrengen.

  Hartelijk dank voor de geboden gelegenheid, namens de Nederlandse Ariel Club.

  Hopelijk volgen er nog meer FEHAC Academy cursus avonden. In vind het een goed initiatief, en zie uit naar meer.

   

  Met vriendelijke groeten,

  Ardy Notenboom

 • De laatste Nieuwsbrieven vindt u hier:

  • Evenementen OMD 2015 en DAF Museumdagen en REEE 2015 (2015-19)
  • De CBV (Commissie BedrijfsVoertuigen) heeft een vacature (2015-18)
  • Petitie tegen het weren van klassieke motorfietsen uit Duitse steden (2015-17)
  • Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van de FEHAC, eind april jl., deed Open Monumentdag directeur Edith den Hartigh een oproep aan de bezitters van mobiel erfgoed om massaal mee te doen aan Open Monumentendag op 12 en 13 september. Dat kan als club, dat kan als organisator van een rit of evenement en dat kan ook als individuele voertuigbezitter (2015-16)
  • T-Rijbewijs APK -> 50 jaar en kenteken uitgiftes (2015-15)
  • Uitnodiging FEHAC Academy 'Olie & Smeermiddelen' (2015-14)
  • Nederland koploper bescherming mobiel erfgoed (2015-13)
  • De klassieke voertuigen erkend als erfgoed? (2015-12)
  • Ministerie van Financiën verbijstert klassieke voertuigsector met berichtgeving over evaluatie belastingmaatregel Oldtimers (2015-11)

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws ontvangen op het gebied van regelgeving klassiekers?

  Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Aan- / Afmelden voor de Nieuwsbrief

 • Evenementen regeling

  Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg. De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.

  Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden.

  De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling

  Informatie, uitleg en aanvraagformulieren