• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Uit Elsevier 2016 nr 21 blz 7 en 8

  "Met een oude Citroën DS mag je de milieuzone van Rotterdam niet meer in, maar The Harmony of the Seas, die dagelijks tienduizenden liters stookolie verbrandt, meerde afgelopen dinsdagochtend ongestoord af aan de Holland Amerikakade."

  Tja, is dit meten met twee maten ?

 • Dutch Car Restores geeft een gastcollege bij de FEHAC Academy

  Er is geen betere plek dan InterClassics Maastricht om liefhebbers van klassiekers te laten zien dat je als toprestaurateur en -bekleder het verschil maakt. Want een kenner ziet het meteen: niet alle oldtimers in het MECC haalden het hoge kwaliteitsniveau waar de FOCWA-leden van Dutch Car Restorers Association garant voor staan. Sterker nog, voor hen is het leveren van topkwaliteit de gewoonste zaak van de wereld. Geen wonder dat de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) DCR uitnodigde om tijdens de InterClassics/FEHAC Academy een gastcollege te geven over alles wat bij een ambachtelijke restauratie komt kijken.

  Lees hier het gehele artikel in het FOCWA Magazine

 • Het was gezellig druk op de FEHAC taxatievakdag in het Bovag gebouw

 • Protestrit tegen milieuzones georganiseerd door stichting Rotterdamse Klassiekers

  Veel liefhebbers van mobiel erfgoed namen deel aan de protestrit op zondag 03 april tegen milieuzones georganiseerd door stichting Rotterdamse Klassiekers. De vele prachtige klassieke voertuigen werden door andere automobilisten maar zeker ook door voorbijkomende fietsers en voetgangers warm toegezwaaid.

  FEHAC reed mee in deze protestrit en hoopt dat deze tocht, naast alle andere acties, helpen om eigenaren van mobiel erfgoed niet op te zadelen met een groot probleem, voor op zijn best een gering effect.

  Foto: Rotterdamseklassiekers

 • Passie voor Oldtimers

  Kijk jij ook altijd om als je een oldtimer voorbij ziet gaan? Dit zou wel eens een zeldzaamheid kunnen worden. Na een jarenlange stijging daalt het aantal oldtimers in Nederland door een wijziging in de motorrijtuigenbelasting. Het zou daarom moeilijker kunnen worden om een mooie oude Volkswagen Kever te huren voor je trouwdag. Toch houden wij de moed erin, want gelukkig zijn er voldoende oldtimer-liefhebbers die zich verenigen en opkomen voor de belangen van de bezitters van oldtimers. Dat oldtimers bij het Nederlandse straatbeeld horen en het belangrijk is om ze te behouden, blijkt wel uit het feit dat ze als cultureel erfgoed worden gezien door het ministerie van OCW.

  Lees hier het voledige artikel

 • Inspraakreactie met FEHAC-standpunt over uitbreiding milieuzone en invoering schoner parkeren

  De FEHAC heeft kennisgenomen van het besluit van het College om de maatregelen uit het Maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar uitstootvrij 2025” die betrekking hebben op de milieuzones en schoner parkeren voor inspraak vrij te geven, en de FEHAC maakt graag gebruik van deze inspraakmogelijkheid, zowel ten behoeve van haar achterban die in Amsterdam woonachtig of gevestigd is, als in het belang van haar achterban elders in het land. De gehele brief kunt u hier lezen: FEHAC standpunt[...]

  Lees hier verder

  InterClassicsMaastricht2016

  FEHAC, de Nederlandse belangenorganisatie voor oldtimerclubs, heeft tijdens de InterClassics Maastricht de FEHAC Academy gepresenteerd met een veelzijdig programma en workshops door topexperts uit de industrie.[...]

  Lees hier verder

  Artikel TROUW 31-10-15

  Bij trouwerijen, galafeesten en talloze zomerse evenementen worden ze steevast opgetrommeld: de klassieke auto’s van particuliere eigenaren in Nederland. Maar aan deze verrijking van het straatbeeld dreigt een einde te komen. Want in 2014 heeft het kabinet de belastingvrijstellingen voor ‘klassiekers’ beperkt: alleen voor auto’s van veertig jaar en ouder gelden deze vrijstellingen nog. Hiermee loopt Nederland uit de pas met de EU-richtlijn die wordt gehanteerd door de internationale Federatie van Historische Voertuigen en vrijstellingen garandeert voor auto’s[...]

  Lees hier verder

  BedrijfsAuto RAI 2015

  Van 20 oktober tot en met zaterdag 24 oktober 2015 is de BedrijfsautoRAI weer te bezoeken geweest. In nauwe samenwerking met RAI heeft FEHAC het klassiekerplein ingericht. Hier waren prachtige klassieke bedrijfsvoertuigen te bewonderen. Ook de FEHAC is hier prominent aanwezig geweest en heeft vele vragen kunnen beantwoorden U ziet hier een fotoimpressie van het klassiekerplein[...]

  Lees hier verder

  Misleidende emissie resultaten van dieselmotoren

  De afgelopen jaren is er een sterk polariserende discussie gevoerd over luchtkwaliteit, waarbij oudere en klassieke voertuigen steevast in een kwaad daglicht gezet worden. De FEHAC heeft telkenmale aangegeven dat de uitgangspunten en aannames veelal niet klopten, en dat naar werkelijke uitstoot en werkelijk gebruik gekeken zou moeten worden. Tegen die achtergrond en in het licht van de jongste ontwikkelingen haakt FEHAC nu in op de discussie over de misleidende emissietestresultaten rondom dieselmotoren van nota bene de grootste automobielfabrikant ter wereld. De onlangs uitgekomen feiten [...]

  Lees hier verder

 • LET OP: correctie op het persbericht Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online)

  Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af.

  Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad. Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms wordt je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met men ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de bon valt.

  Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen.

  Lees het artikel hier verder .. 

  Het in het artikel gestelde is door de RDW aan de FEHAC toegezegd. Echter de afdeling die het door moet voeren is hier nog niet mee klaar. U krijgt een bericht zodra hier meer over bekend is. Tot die tijd blijft de oude regeling van kracht. 

 • Erfgoed dat beweegt!

  [Rotterdam 25-8-2015] De stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum hebben onlangs de publicatie Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed gepresenteerd. Dit boek maakt andermaal duidelijk welke enorme culturele waarde onze nationale collectie mobiel erfgoed vertegenwoordigt. Daarnaast roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een fascinerend beeld op van de brede en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed.

  Nederland is altijd een land geweest van handel en verkeer. Resultaat daarvan is een indrukwekkende verzameling mobiel erfgoed, die zijn weerga niet kent. De grootste collectie varend erfgoed ter wereld, de hoogste concentratie rijdend erfgoed, de grootste dichtheid als het om railmusea gaat en een collectie vliegend erfgoed van luchtvaartpioniers als Fokker en Plesman die wereldwijd tot de verbeelding spreekt.

  Het mobiel erfgoed heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een nationaal belang vertegenwoordigt met een breed draagvlak in de samenleving. Een mijlpaal in die ontwikkeling is de oprichting geweest van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) door de koepelorganisaties in het mobiel-erfgoedveld: de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

  De stichting MCN streeft naar duurzaam behoud van een representatieve en authentieke Collectie Nederland op het gebied van historische vervoermiddelen. De publicatie Erfgoed dat beweegt! past naadloos in dat streven. Het boek maakt duidelijk hoe de culturele waarde van het mobiel erfgoed bepaald kan worden en hoe dat mobiel erfgoed vervolgens in het Nationaal Register Mobiel  Erfgoed, hét overzicht van historische vervoermiddelen in ons land, wordt opgenomen.

  Voor geïnteresseerden in geschiedenis en erfgoed van de mobiliteit in Nederland en voor beleidsmakers biedt Erfgoed dat beweegt! inzicht in en ondersteuning bij het proces van culturele waardering van historische vervoermiddelen. Voor een breder,  in cultuur en erfgoed geïnteresseerd publiek roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een treffend beeld op van de veelomvattende en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed. Die wereld bestaat uit belangwekkende historische vervoermiddelen én uit de mensen die zich met al hun passie inzetten voor het behoud ervan. Aan hen is het te danken dat het allemaal nog bestaat.

  Erfgoed dat beweegt! is een onmisbaar boek, voor alle belanghebbenden en belangstellenden in deze sector van de erfgoedwereld. Dat werd ook onderkend door het Mondriaan Fonds, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die deze uitgave in materiële en immateriële zin mogelijk hebben gemaakt.

 • Henk Minne

 • Op 9 mei 2016 is ons oud-bestuurslid Henk Minne (74) overleden. Van 28 april 2006 tot 9 december 2015 was Henk bestuurslid Bedrijfsvoertuigen van FEHAC. Henk was vele jaren lid van Keep Them Rolling en een autoriteit in legervoertuigen van de Tweede Wereldoorlog. Henk bezat meerdere militaire motorfietsen en was actief in re-enactment.

  De laatste jaren leed Henk aan kanker. Begin vorig jaar moest Henk een medische ingreep ondergaan. Helaas kwam hier een herseninfarct overheen, waardoor hij zijn werkzaamheden bij FEHAC, het Rode Kruis etc. heeft moeten stoppen. We zullen Henk herinneren als een welbespraakt persoon met brede interesse en grote kennis van zaken.

  Keep Them Smiling.

 • Project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed'

  Mobiel erfgoed, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Dat zijn bijvoorbeeld allerlei soorten historische schepen, rijtuigen, treinen, fietsen, auto’s en vliegtuigen. Het zijn de transportmiddelen waarmee door de eeuwen heen goederen, mensen en dieren werden vervoerd.

  Mobiel erfgoed gaat over mobiliteit en die is voor de samenleving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor geen ander land zo sterk als voor Nederland: onze geschiedenis is er van doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip, de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomlocomotief.

  En in de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden. Het Nederland van toen en nu valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer en luchtvaart te kennen. Mobiliteit is het fundament onder onze moderne maatschappij en onder onze welvaart.

  Bekijk hier de Flyer

 • De laatste Nieuwsbrieven vindt u hier:

  • Protestrit Milieuzones(2016-07)
  • Tol voor vrachtwagens in België (vervolg)(2016-06)
  • Amsterdam wil brommers gaan verbieden in milieuzone (2016-05)
  • FIVA World motorcycle rally (2016-04)
  • Tol voor vrachtwagens in België.(2016-03)
  • Uitnodiging aan de FEHAC Clubs met bedrijfsvoertuigen en tweewielers.(2016-02)
  • Voorstel naar aanleiding van milieuzone.(2016-01)
  • FEHAC nu lid van de FIVA Motorcycles Commission.(2015-35)
  • FEHAC bepleit succesvol Evenementenregeling voor voertuigen in de winterstop.(2015-34)
  • Amendement Pieter Omtzigt (CDA) overgangsregeling klassiekers óók voor LPG en Diesel.(2015-33)
  • Moties Oldtimer-MRB weggestemd.(2015-32)
  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.(2015-31)
  • Aanhanger achter de motor mag niet mee naar het buitenland.(2015-30)
  • Aan de leden van de Vaste 2e Kamer commissie Financiën.(2015-29)
  • Van 20 t/m 24 oktober staat BedrijfsautoRAI 2015 op de agenda!.(2015-28)
  • Oplossen pijnpunten rond de Motorrijtuigenbelasting voor Oldtimers.(2015-27)
  • Debat MRB voor klassieke voertuigen 12 oktober 2015.(2015-26)

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws ontvangen op het gebied van regelgeving klassiekers?

  Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Aan- / Afmelden voor de Nieuwsbrief

 • Debat MRB voor klassieke voertuigen 12 oktober 2015

  Zoals u weet debatteerde de vaste Tweede kamer Commissie Financiën vandaag 12 oktober 2015 over de MRB voor klassieke voertuigen. Voorafgaand aan het debat heeft de FEHAC een petitie aangeboden met een voorstel om een aantal weeffouten uit de huidige MRB regels recht te zetten.

  Bovendien had FEHAC een 6-tal klassieke auto’s nabij het Binnenhof opgesteld. Dit om de volksvertegenwoordigers te wijzen op de grote financiële verschillen als gevolg van de MRB maatregel.

  Tussen de opgestelde klassieke auto’s stonden twee vrijwel identieke Peugeot 505’s. Beiden ouder dan 25 jaar en jonger dan 40 jaar. De ene rijdend op benzine, en gebruikmakend van de overgangsregeling, vallend onder de kwart tarief van de overgangsregeling. De andere rijdend op LPG en dus niet in aanmerkend komend voor de overgangsregeling en daardoor jaarlijks belast met € 1.460,00 per jaar. Over de totale breedte ondersteunden de aanwezige politieke partijen, met uitzondering van de regeringspartijen VVD en PvdA, insteek van de FEHAC en hebben zij in lijn met de petitie van FEHAC diverse moties ingediend.

  Dit waren in totaal 5 moties met als inzet de tussen 25 jaar (of 30 jaar)  en 40 jaar oude LPG en Diesel voertuigen toegang te verlenen tot de overgangsregeling (en dus te ontzien van de huidige zware Motorrijtuigenbelasting) én om ervoor te zorgen dat toetreding tot de overgangsregeling voor alle voertuigen ouder dan 30 jaar mogelijk is en niet alleen voor voertuigen met datum eerste toelating t/m 31-12-1987.

  De stemming is aangehouden tot na het Kamerreces. Dit betekent dat het voor een aantal mensen uit de FEHAC nog drukke dagen worden. Er lijkt nu een kans te zijn die we niet mogen missen.

  Tekst Petitie FEHAC

  Voor meer foto's klik hier

 • Register FEHAC Oldtimervrienden

  FEHAC is de federatie van clubs met historische voertuigen. Het is niet mogelijk om als individueel persoon lid te worden van de FEHAC. U kunt wel lid worden van een oldtimerclub die aangesloten is bij de FEHAC. Als u geen club vindt die bij u of uw oldtimer past of uw club is (nog) niet aangesloten bij de FEHAC dan kunt u de FEHAC steunen door u aan te sluiten bij het Register FEHAC Oldtimervrienden.

  Wat doet het register voor u?

  Het register ondersteunt de FEHAC en stelt aldus de toekomst van het mobiele erfgoed veilig. U ontvangt alle nieuwsbrieven en de FEHACtiviteiten digitaal. U kunt gebruik maken van de FEHAC App en de voordelen die de FEHAC Businesspartners bieden. Dit kost € 7,50 per kalenderjaar.

  Hoe werkt het?

  • De registratie is per kalenderjaar en gaat in zodra uw bijdrage is ontvangen.
  • Op het einde van het kalenderjaar krijgt u een herinnering dat u voor het komende jaar weer de bijdrage moet overmaken.
  • De registratie eindigt automatisch op het einde van het kalenderjaar.
  • Na ontvangst van de nieuwe betaling, wordt u voor het komende kalenderjaar opnieuw geregistreerd.

  Aanmelden voor het register?

  Om u aan te melden, maak dan € 7,50 over op het rekeningnummer NL05 INGB 0001 3044 83 van de FEHAC en vermeld uw E-mailadres bij de overschrijving. Het @-teken mag u niet gebruiken; vervang de @ door (at)

  Alle correspondentie gaat via dit E-mailadres. Dus controleer goed of dit correct is.

  Oldtimers op weg naar morgen