• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • APK verplichting

  Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is. Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid [...]

  Lees hier verder

  Brief Bord Milieuzone

  betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793) Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg. De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor motorvoertuigen inclusief personenauto’s mogelijk wordt gemaakt. Secretariaat Fehac Brief tweede [...]

  Lees hier verder

  FEHAC in gesprek met UNESCO

  Het bestuur van de FEHAC heeft op zaterdag 13 september tijdens de Open Monumentendag in het Spoorwegmuseum in Utrecht een ontmoeting gehad met een afgevaardigde van Unesco. Met dit gesprek wil FEHAC de mogelijkheden inventariseren van vermelding van het mobiel erfgoed in Europa dan wel in Nederland op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco. In 2012 is bij Unesco het plan gerezen om ook mobiel erfgoed toe te voegen aan de Wereld Erfgoed lijst. Sinds 2013 is hierover al contact met zowel de FIVA als de FEHAC. “We willen proberen via de FIVA voor het mobiel erfgoed in Nederland [...]

  Lees hier verder

  Samen werken aan veilige wegen

  Een kwart van de verkeersslachtoffers valt op provinciale wegen. Het Motorplatform, waar de FEHAC lid van is, vindt dat dat aantal naar beneden moet. Onveilige provinciale wegen in kaart brengen kan daaraan bijdragen.  Weggebruikers kunnen tijdens de maand september onveilige provinciale wegen melden bij Motorplatformlid  anwbveiligewegen.nl  In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Met behulp van een speciale meetwagen werd de veiligheid van provinciale wegen de afgelopen jaren onderzocht. Daarbij is [...]

  Lees hier verder

  Functie secretaris FEHAC tijdelijk overgenomen

  Ongeveer een jaar geleden heeft Roel Augusteijn het secretariaat overgenomen van Willem Posthumus Meyjes. Hoewel Roel bijzonder content is met zijn positie in, en taken voor de FEHAC is het combineren van zijn dagelijkse werkzaamheden met het secretariaat tijdelijk een haast onmogelijke opgave. Voor de periode die loopt tot januari 2015 heeft Roel onverwacht te maken met een dubbel burgermeesterschap en heeft om die reden de voorzitter van de FEHAC gevraagd het secretariaat tijdelijk te kunnen overdragen. Joost van Noorden heeft zich bereid verklaard om gedurende deze periode Roels taken waar[...]

  Lees hier verder

 • EuroExpertise Business Partner van de FEHAC

  De FEHAC en EuroExpertise hebben een Business overeenkomst getekend en daarmee is EuroExpertise de 5e Business Partner van de FEHAC. EuroExpertise draagt de inspanningen van de FEHAC een warm hart toe en is daarom toegetreden tot het FEHAC Business Partner Programma. De bundeling van krachten is een goede mogelijkheid om kennis en informatie uit te wisselen. 

 • Brezan Business Partner van de FEHAC

  Brezan Automaterialen is vanaf 1 maart Business Partner van de FEHAC, de Federatie Historische  Automobiel- en Motorfietsclubs. Hierdoor wordt Brezan voorkeursleverancier voor alle leden van de ruim tweehonderd bij de FEHAC aangesloten verenigingen. Deze leden hebben gezamenlijk 230 duizend klassieke voertuigen in hun bezit.

  De FEHAC behartigt de belangen van ruim 70.000 leden en het mobiel erfgoed in de breedste zin van het woord. Het Business Partner programma van de FEHAC is gericht op professionele toeleveranciers en/of dienstverleners die aantoonbaar betrokken zijn bij klassieke voertuigen en hun gebruikers. Deze krijgen nu bij Brezan recht op korting bij de aanschaf van onderdelen, onderhoudsmiddelen en gereedschappen.

  De heer John Pronker, verantwoordelijk voor het Business Partner programma van de FEHAC, over de samenwerking met Brezan: “Ik ben verheugd om Brezan als partner te mogen begroeten. Er heerst een enorme waardering onder onze leden voor Brezan als onderdelenleverancier voor de oldtimerbezitter. Brezan gaat ons helpen om het rijdend erfgoed rijdend te houden.” Als Business Partner zal Brezan zich binnen de aangesloten verenigingen van de FEHAC profileren als partner voor de oldtimerbezitters op het gebied van onderdelen, gereedschappen en verbruiksartikelen.

  De heer Arno ten Bruggencate, Key Account Manager van Brezan, over de voordelen: “Alle leden van de aangesloten verenigingen van de FEHAC kunnen met heel veel vragen bij elk van de 140 Brezan verkooppunten terecht. De verkooppunten kunnen de oldtimerbezitters met vloeistoffen, gereedschappen en onderdelen prima helpen. Er is bijvoorbeeld een speciale lijn olie voor oldtimers op elk verkooppunt en er is een groot assortiment poetsmiddelen.” 

 • Oldtimer Nieuws
 • Op 3 december 2014 vindt de FEHAC Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering wordt gehouden in Bunnik en begint om 20.00 uur (zaal open 19.00 uur). Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

 • Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws ontvangen op het gebied van regelgeving klassiekers?

  Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Aan- / Afmelden voor de Nieuwsbrief

 • Evenementen regeling

  Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg. De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.

  Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden.

  De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling

  Informatie, uitleg en aanvraagformulieren