• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Benzine E10 en het brandstofsysteem van klassieke voertuigen

 • Benzine E10 bevat 10 volume % ethanol en vervangt in de toekomst de benzine. Loodvrij 95 met maximaal 5% ethanol, die nu is gespecificeerd in normblad EN 228. De introductiedatum verschilt per land. Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, liggen op het gebied van: 

  1. Opslag in voertuigtank en reserve brandstof reservoir
  2. Toegepaste materialen in het systeem
  3. Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10
  4. Interne vervuiling van het systeem in tweede termijn

  Toegepaste materialen in het systeem

  Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet alle materialen zijn E10 bestendig.

  Rubber wordt toegepast voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp, membraan in acceleratiepomp van de carburateur:

  Niet bestendig: Natuurrubber NR, butylrubber IIR.

  Bestendig: Nitrile rubber NBR, Viton.

  Remedie: waar mogelijk NBR en Viton toepassen.

  • Aluminium: een coating is wenselijk
  • Zink: gevoelig voor corrosie. Denk aan onder gemonteerde vlotterkamer
  • Kurk van vlotters van oude carburateurs is niet bestendig
  • Vlotter van benzinemeter niet altijd bestendig

  Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10

  Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen in filter en/of carburateur. De locatie van het brandstoffilter is per type voertuig verschillend: in de tank, onder de vloer of in de motorruimte.

  Advies1: Filter regelmatiger controleren eventueel reinigen.

  Advies 2: Doorzichtig leiding-filter toepassen.

  Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen. 

  Interne vervuiling in tweede termijn

  Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleverige substantie, die tot verstopping van het brandstofsysteem kan leiden. Over dit probleem is nog weinig concreets in de literatuur gevonden.

  Slotopmerkingen:

  Overschakelen op tanken van benzine E10 zo lang mogelijk uitstellen.

  Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu het advies om alcoholvrije benzine te gebruiken. Op dit moment zijn dat Shell V-power , BP Ultimate en de meeste Super Plus 98 benzines (zoals van Q8, Gulf en Texaco).

  Versie 7. Bunnik/LM/JCL/WJMH / 20122011

  STATUS 2019

  • Ecomaxx Classic Car Fuel is blijvend ethanol vrij.  Verkrijgbaar via ECOMAXX CLASSIC CAR FUEL
  • Aan de pomp zijn in NEDERLAND Shell V-power en BP Ultimate op dit moment ethanolvrij . In Frankrijk bevat Shell V-power wel ethanol. Het is niet duidelijk hoe lang dit zo blijft.
  • Wat betekent E5 achter Superplus 98? Met de aanduiding E5 geven we aan dat onze Superplus 98 tot maximaal 5% ethanol kan bevatten. Tamoil voegt echter geen ethanol toe aan deze brandstof. Dat betekent dat Superplus 98 het beste alternatief is als uw auto of motor niet geschikt is voor Euro 95 (E10). Doe de E10 check om het zeker te weten.