• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Nascholing Code 95 niet nodig voor het rijden met oldtimer-vrachtauto's

  Bij het FEHAC secretariaat komen vragen binnen van verontruste vrachtwagenhobbyisten die een brief hebben ontvangen van het ministerie I&M over "Uitnodiging onderzoek nascholing Code 95".

  Vaak betreft het hobbyisten die vanwege de leeftijd automatisch Code 95 hebben gekregen op het rijbewijs C/D. Zij hebben geen nascholing Code 95 gedaan, waardoor Code 95 gaat vervallen. Navraag bij de helpdesk geeft de indruk dat bij het vervallen van Code 95 ook het rijbewijs C of D gaat vervallen. Dit is niet juist. U heeft geen Code 95 nodig als u uitsluitend privé hobbymatig met uw vrachtwagen of autobus rijdt.

  U kunt de Code 95 gewoon laten verlopen. Zodra u het rijbewijs verlengt, staat er geen Code 95 meer op.

  Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport 

  Zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/code-95/documenten/publicaties/2017/2/01/uitgezonderd-van-code-95-verplichtingen

  FEHAC Commissie Bedrijfsvoertuigen

  8 augustus 2017