• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Op deze pagina staan een aantal evenementen van FEHAC leden en-/of evenementen waar de FEHAC vertegenwoordigd is. U kunt op onderstaande link klikken om snel naar de informatie over het desbetreffende evenement te gaan.  13 mei Vrijheidsparade 2018

  17 juli 2018 - de Nationale Oldtimerdag"


  Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder in bepaalde gevallen toch gebruik gemaakt worden van de openbare weg. Meer informatie en aanvraagformulieren kunt u hier vinden.
 • 13 mei Vrijheidsparade 2018

 • In 2017 kon de PARADE geen doorgang vinden, daar  in het centrum van Westerbork een grote herinrichting plaatsvond.  Ook dit jaar hebben we weer contact opgenomen met de Gemeente Midden-Drenthe om dit evenement te organiseren en men heeft ons verzekerd dat dan wel in het centrum  en omgeving de parade kan plaats vinden.

  Wij vragen U of U dan ook wilt deelnemen aan de parade in Westerbork.

  Programma voor de PARADE op zondag 13 mei is als volgt:

  Rondrit door de omgeving van Westerbork voor klassieke auto’s en motoren vanaf 9.00 – 11.00 uur.

  Af 11.30 uur: Static shows van de gemotoriseerde voertuigen op de aangegeven locaties. Dat is voor de klassieke auto’s het terrein aan de Kerkhoflaan (bij de Stefanuskerk in het centrum).

  • De voertuigen van KTR: staan dan op het evenemententerrein aan de Oude Beilerweg, ca. 300 m. vanuit het centrum.
  • De Classic brandweerwagens  en classic tractoren op het terrein van voorheen Woonservice nabij
  • Handkarren en motoren staan in centrum op het BG van Weezelplein.

  Om 13.30 uur stellen de voertuigen zich op in de afgesproken straten, zodat men aan de PARADE kan deelnemen.

  Af 14.15 uur: START PARADE van het Westeinde naar het Oosteinde, tot de rotonde en weer in parade terug naar het dorp, zie routebeschrijving. Daarna graag de  auto’s enz. weer opstellen  op de locatie als voor de static show.   

  U kunt zich aanmelden middels onderstaande brief bij: St. Zomeractiviteiten, p/a H. Bork, Hoofdstraat 20, 9431 AD Westerbork. Ook mag U de opgave mailen naar: henniebork@solcon.nl

  Tevens zijn er weer shows van St. Oud-Oranje  en op diverse plaatsen is er entertainment.

  Graag opgeven voor: 15 april 2018 naar bovengenoemd adres/mailadres.

 • 17 juli 2018 - de Nationale Oldtimerdag

 • De Nationale Oldtimerdag is als eerste grote evenement in Flevoland en als eerste oldtimermeeting in ons land door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed te Arnhem opgenomen in het Netwerk van Immaterieel Erfgoed Nederland.

  Immaterieel erfgoed is, als tegenhanger van materieel erfgoed (gebouwen, monumenten etc), dynamisch en levend erfgoed. De Nationale Oldtimerdag, ieder jaar op Vaderdag georganiseerd op de Bataviaboulevard in Lelystad, scoort op het gebied van deelnamekwaliteit, historische waarde, maatschappelijke relevantie, bezoekersaantallen en bewezen continuïteit.

  ‘Wij zijn bijzonder verheugd dat de voordracht is geaccepteerd’, vertelt  William van der Meulen, voorzitter van de organisatiecommissie Nationale Oldtimerdag. ‘Het evenement heeft de uitstraling en de publicitaire waarde bereikt die kennelijk past bij deze erkenning. Wij zullen ons inzetten die waardering telkens waar te maken, want zoals de sportwereld zegt: de top halen is moeilijk, op de top blijven zo mogelijk nog moeilijker. Het schrikt ons niet af .’

  Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed kent een drietal erkenningen: opnemen in het netwerk, opname in de inventaris of opnemen in het register. Als eerste stap is de Nationale Oldtimerdag nu opgenomen in het netwerk. ‘En daar mogen we als organisatie best trots op zijn.’

  De Nationale Oldtimerdag is een jaarlijks terugkerend evenement voor historische automobielen, dat – traditioneel - op de derde zondag van juni plaats vindt.Mensen uit het hele land grijpen deze dag aan om zich te vergapen aan de honderden prachtige oude auto’s of meteigen oldtimer af te reizen naar de hoofdstad van Flevoland. Dit jaar wordt op zondag 17 juni a.s. de 34-ste editie georganiseerd met ruim 400 deelnemende klassieke automobielen. Het evenement is uitgegroeid tot de grootste oldtimermeeting in de Benelux.

  Naast deze opname in het Netwerk van het Immaterieel Erfgoed Nederland kreeg de Nationale Oldtimerdag in 2016 de internationale status ‘high standard’, toegekend door de Federation Internationale Vehicules Ancien (FIVA), onder patronage van de Unesco.