• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  • Milieuzone bestelwagens kan ook oldtimer verkoopwagens treffen

  • In 2013 komen er misschien ook milieuzones voor bestelauto’s, naast de al bestaande milieuzones voor (diesel-)vrachtwagens. Waar is nog niet bekend, dat wordt op gemeentelijk niveau besloten. En of er ook benzineauto’s onder zullen vallen is evenmin duidelijk.

    Maar de FEHAC is al druk aan het werk om een uitzondering voor alle oldtimerbestelauto’s voor elkaar te krijgen. Daarvan kunnen dan hopelijk ook de vele verkoopwagens op oldtimerbasis profiteren, zoals die op veel evenementen te zien zijn. Tijdens de Nationale Oldtimerdag 2010 in Lelystad stond een Bedford ijscowagen broederlijk naast een Mercedes patatkraam. De patatkraam deed door het koude weer deze keer de beste zaken