• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • APK-frequentie

 • Personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (onder de 3.500 kg)​ Na 1 januari 2005​ Benzine en/of elektromotor​ Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar​
    Na 1 januari 2005​ Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)​ Eerste APK na 3 jaar, daarna elke jaar​
    Vóór 1 januari 2005  Alle soorten ​ Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
    Voertuig 30 jaar of ouder  Alle soorten ​ Eens per 2 jaar
    Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
         
  Zware voertuigen (boven de 3.500 kg)  Na 1 januari 1960 Alle soorten Elk jaar APK​
    Vóór 1 januari 1960  Alle soorten Geen APK-plicht ​
         
  Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle inschrijvingsdata​ Alle soorten ​ Alle soorten ​
         
  Aanhangwagens en opleggers:   <=750 kg Geen APK-plicht
      <= 3500 kg Geen APK-plicht
      > 3500 kg Elk jaar APK

   

  Als u het voertuig heel weinig gebruikt, is de evenementenregeling misschien een interessante mogelijkheid.