• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  • Assurantieverklaring

  • De FEHAC Commissie Rally's & Ritten deelt mee dat in samenwerking met de KNAF besloten is, de assurantieverklaring niet meer af te geven. De hoofdoverweging is dat KNAF/FEHAC niet de eindverantwoording hebben voor deze verklaringen.

    Geadviseerd wordt de deelnemers erop te wijzen dat zij bij hun assuradeuren een schriftelijke verklaring kunnen aanvragen, dat het te rijden evenement onder hun polisdekking valt. Veel verzekeraars hebben nl. niet een afdoende dekking in hun standaardvoorwaarden.