• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Botsing over Milieuzone

  UTRECHT Als het om de milieuzone gaat lijken GroenLinks en D66 in Utrecht steeds minder politieke vrienden te tellen.

  Na eerder de VVD stelt nu een tweede coalitiepartij, de SP, schriftelijke vragen over het paradepaardje van GroenLinks.

  De SP benadrukt altijd tegen te zijn geweest. Wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu) kan in ieder geval vandaag nieuwe kanttekeningen tegemoetzien, ondertekend door voornoemde partijen en de oppositiefracties PvdA en CDA.

  Vooral de christendemocraten trekken vanuit de oppositiebanken fel van leer. Fractievoorzitter en woordvoerder (Milieu, Mobiliteit) Sander van Waveren verweet het college eerder 'persberichtenpolitiek'.

  Nu richt hij zijn pijlen op de bestuurder in kwestie. “De energie die wethouder Van Hooijdonk heeft gestoken in interviews op televisie en in kranten om uit te leggen hoe geweldig de milieuzone is, lijkt helemaal verdwenen."

  Onlangs bleek dat het aantal verkeersboetes de 5000 naderde. Dat getal zal zeker worden overschreden, of is dat ondertussen al. De milieuzone verwordt daarmee tot tolheffing, aldus liet CDA. “Dat betekent dat het milieueffect nog kleiner is dan al was voorzien, omdat blijkbaar veel oude auto's toch de binnenstad in rijden."

  Concreet stellen de vier fracties (nogmaals) de juridische haalbaarheid van de milieumaatregel en de wijze waarop deze met bestuurders van personenauto's en vrachtwagens wordt gecommuniceerd, aan de kaak.

  Een bord 'milieuzone' is niet genoeg om duidelijk te maken dat aan verkeer eisen worden gesteld, zeggen ze, en dus moet de bebording worden aangepast. Utrecht is immers de enige gemeente die haar grenzen op slot heeft voor oude auto's, en daar kan de rest van Nederland niet automatisch van op de hoogte zijn.

  Ook willen ze weten of het college juridisch advies heeft ingewonnen voor het opstellen van het zogenoemde bebordingsplan.

  De SP noemde de milieuzone in haar verkiezingsprogramma al een ‘schijnoplossing, vanwege het geringe effect, die de vervuiling alleen maar verplaatst'. In dat opzicht moet de mede ondertekening niet worden gezien als een politiek statement, stelt raadslid Michel Eggermont.

  "Linksom of rechtsom hebben D66 en GroenLinks een meerderheid, met de ChristenUnie of de PvdD. Ons verhaal is niet veranderd. De uitvoering moet gewoon netjes gebeuren", aldus Eggermont.

  *Artikel uit de telegraaf van 16 juli 2015

  20 juli 2015