• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Autogordels en kinderzitjes

 • Kleine kinderen per 1 maart 2006 ook in historische voertuigen in de gordels Gordels zijn ontworpen voor volwassenen. Voor kinderen tot 1.35 à 1.50 meter werken ze minder goed. Voor baby's zijn gordels totaal ongeschikt. Kinderen en baby's hebben net zo veel recht op goede bescherming als volwassenen. Daarom is in Europa afgesproken dat er strenge regels gelden voor het gebruik van kinderzitjes (autostoeltjes en zitting verhogers).

  In de regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen moderne en historische voertuigen. Ook in historische voertuigen moeten kinderen kleiner dan 1,35 meter per 1 maart 2006 gebruikmaken van een goedgekeurd kinderzitje. In historische voertuigen zal dat niet altijd mogelijk zijn. Om een kinderzitje te plaatsen zijn doorgaans gordels nodig. Wanneer geen gordels aanwezig zijn, zullen die achteraf moeten worden geplaatst. Hierdoor wordt de originaliteit van een voertuig aangetast. De Europese Commissie heeft evenwel de belangen van kinderen en baby's laten prevaleren. Ook de FEHAC maakt zich nationaal en internationaal, binnen het verband van de FIVA, sterk voor de verkeersveiligheid. Wanneer het technisch kan zijn montage én gebruik van gordels daarom aan te bevelen. Iedereen moet uiteraard zijn eigen afwegingen maken.

  Alleen goedgekeurde kinderzitjes mogen worden gebruikt. Deze zijn herkenbaar aan het keuringslabel ECE 44/03 of een keuringslabel van de EU-richtlijn 77/541/EEG. "Historische" kinderbeveiligingsmiddelen mogen niet gebruikt worden. Wel komen er steeds meer kinderzitjes op de markt, die geplaatst kunnen worden zonder gebruik te maken van gordels. Wellicht dat deze zogenaamde Isofix-systemen – op termijn – ook geschikt zijn voor het gebruik in historische voertuigen.

  Een kinderzitje neemt de nodige plaats in. Vaak is bij plaatsing van twee kinderzitjes het niet mogelijk een derde te plaatsen. Grote gezinnen kunnen dus door de regeling in de problemen komen. De Europese Commissie heeft dit voorzien en grote gezinnen een overgangsperiode gegund om een andere auto te kopen. De regel dat kinderen langer dan 1.35 meter nog los op de achterbank mogen zitten wanneer er meer passagiers dan gordels beschikbaar zijn, komt niet op 1 maart 2006 maar op 1 mei 2008 te vervallen. De draagplicht ten aanzien van in voertuigen aanwezige gordels blijft uiteraard gehandhaafd.

  Voor de goede orde. Personenauto's die zijn toegelaten vóór 1 januari 1971 hoeven niet van gordels te zijn voorzien. Wanneer er geen gordels aanwezig zijn, mogen voorin volwassenen en kinderen van ten minste 1.35 meter worden vervoerd en achterin volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder. Achterin zijn gordels pas vanaf 1995 verplicht.

  Voor bussen en taxi's zijn speciale regels opgesteld. Voor zover van belang geldt dat op een passagiersplaats met een ingeschakelde voorairbag kinderen kleiner dan 1.35 meter niet vervoerd mogen worden. Voorts is voor incidenteel vervoer een uitzondering gemaakt. In dat geval hoeft geen gebruik gemaakt te worden van kinderzitjes. Het moet dan gaan om bijvoorbeeld vervoer van jeugdteams naar sportwedstrijden.