• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • FIVA steunt FEHAC in MRB discussie

 • FIVA's voorzitter Horst Brüning heeft een brief aan staatsecretaris Frans Weekers gestuurd met het verzoek om de MRB vrijstelling voor de oldtimer liefhebbers te handhaven.

  Hierbij neemt hij het op voor het mobiel erfgoed en noemt de definitie van de oldtimer:

  FIVA's definition of a historic vehicle:

  • a mechanically propelled road vehicle
  • which is at least 30 years old
  • which is preserved and maintained in historically correct condition
  • which is not used as means of daily transport
  • and which is therefore part of our technical and cultural heritage

  vertaling:

  FIVA's definitie van een historisch voertuig:

  • een mechanisch aangedreven weg voertuig
  • welke minimaal 30 jaar oud is
  • welke onderhouden en instand gehouden wordt in een historisch correcte uitvoering
  • welke niet gebruikt wordt als dagelijks vervoermiddel
  • en daardoor deel uitmaakt van ons technisch en cultureel erfgoed