• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  • Import neemt af in plaats van door te groeien

  • Het PBL rapport geeft een verkeerd beeld van de import van klassieke voertuigen in het verleden en trekt een tijdelijke piek in de import van met name recente diesels onveranderd door naar de toekomst. De toestroom van die recente diesels is al aardig aan het opdrogen, wat door de recente sterk afnemende importcijfers over 2012 al wordt bevestigd. Ten opzichte van 2011 is de import van belastingvrije diesels met maar liefst 50% afgenomen. Daarmee groeit de meest vervuilende categorie voertuigen, de diesels uit de jaren 1984-1986, veel minder dan het PBL beweert.

    Het PBL erkent de afgenomen import, maar paste het rapport zelf niet aan.