• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Kentekenkeuring

 • Als u een voertuig zonder kenteken heeft, moet u eerst naar de RDW voor een kentekenkeuring. Zie www.rdw.nl voor nadere informatie.

  Enkele punten:

  AFSPRAAK

  Maak bij voorkeur een afspraak voor het kentekenonderzoek.

  Voor alle klassiekers vanaf 30 jaar oud, moet u een afspraak maken zodat een in klassiekers gespecialiseerde keurmeester uw klassieker kan keuren. Dit voorkomt discussies over wat wel en wat niet vereist is voor zo'n oud voertuig. In de eerste berichten waren slechts 5 keuringsstations aangekondigd, waar deze klassiekerkeuring uitgevoerd werd. RDW heeft echter besloten om de gespecialiseerde keurmeesters naar de elk van de RDW-keuringsstations te laten komen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

  Voor jongere voertuigen geldt:

  Voor voertuigen niet zwaarder dan 3500 kg is het mogelijk uw ingevoerde voertuig op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur zonder afspraak bij een RDW-keuringsstation aan te bieden voor een kentekenonderzoek.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  • Driewielers en quads, alleen op maandag en dinsdag zonder afspraak
  • Bromfietsen (alleen op afspraak) • Voertuigen van buiten de EU/EVA (bijvoorbeeld Amerika), die in gebruik zijn genomen na 31 december 1997 en geen CVO hebben (alleen op afspraak)
  • Voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg moet u altijd een afspraak maken.

  CVO = Certificaat van Overeenkomst (ook wel conformiteitsverklaring) Een CVO is het schriftelijke bewijs dat een fabrikant kan afgeven voor een voertuig dat gebouwd is volgens een bepaalde typegoedkeuring. Met een CVO kun je aantonen dat het voertuig aan de toelatingseisen voldoet.

  Buitenlandskenteken:

  Bij de invoerkentekenkeuring bent u verplicht het buitenlandse kentekenbewijs te overleggen, echter, als sprake is van een incompleet kentekenbewijs, is herregistratie in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het niet overleggen van het deel I van het buitenlands kentekenbewijs kan in dat geval alleen worden ondervangen doordat de RDW langs schriftelijke of elektronische weg de bevestiging heeft verkregen dat de aanvrager het recht heeft om het voertuig in Nederland in te schrijven. De bevestiging is afkomstig van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het voertuig voordien was ingeschreven. Deze procedure neemt tijd in beslag en er zijn kosten aan verbonden.

  Deze informatie is afkomstig van de RDW. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de RDW (0900-0739).