• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  • Kuiper Verzekeringen BV

    Breedpad 21
    8442 AA Heerenveen
    Postbus 116
    8440 AC Heerenveen
    T. (0513) 61 44 44
    F: (0513) 62 37 42
    E: info@kuiperverzekeringen.nl

    Ons bedrijf is opgericht in 1946 en telt inmiddels 60 medewerkers. Sinds de jaren 70 hebben we, als gevolmachtigde van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen, onder onze eigen naam diverse unieke verzekeringsproducten mogen ontwikkelen. Vooral op het gebied van pleziervaartuigen en klassieke auto's genieten we daarmee (inter)nationale bekendheid.

    Website Kuiper Verzekeringen