• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  • Oldtimerverzameling in box 3 voor belastingen

  • Het kan voorkomen dat een verzameling van klassieke voertuigen door de inspecteur van belastingen gezien wordt als een belegging. In dat geval zal deze verzameling onder box 3 vallen waardoor er belasting moet worden betaald over deze verzameling. Dit geldt overigens niet alleen voor een verzameling klassieke voertuigen maar ook voor andere verzamelingen.

    Het betreft hier die gevallen waarbij een roerende zaak een dusdanige aard heeft dat een dergelijke zaak, in combinatie met de mate waarin deze zaken worden aangehouden (de hoeveelheid), een overwegend beleggingskarakter heeft. In dit kader wordt door de wetgever bijvoorbeeld gedacht aan het bijzondere geval dat een belastingplichtige een grote collectie waardevolle oldtimers heeft waarin weliswaar af en toe wordt gereden, maar welke meestentijds ergens staan opgeslagen met het oog op het beleggingsrendement. Het doel van een dergelijke verzameling is dus een belangrijk aspect. Voertuigen die men regelmatig gebruikt vallen niet onder deze definitie en zijn daarmee geen beleggingsobject. Overigens rust de bewijslast dat roerende zaken in eigen gebruik hoofdzakelijk ter belegging dienen in beginsel bij de inspecteur. Omdat er slechts sprake is van een beperkte jurisprudentie is een goede afbakening op dit moment niet aan te geven.

    De Fehac is van mening is dat dergelijke verzamelingen zouden kunnen worden betiteld als voorwerpen die uit een oogpunt van kunst of wetenschap, door bijvoorbeeld uniekheid, ouderdom of ontwerp, waard zijn om voor het nageslacht te blijven bewaard waardoor er sprake kan zijn van een vrijstelling. Wij zouden graag ten behoeve van de belangenbehartiging via het secretariaat vernemen of er leden, van de bij de Fehac aangesloten verenigingen, zijn die geconfronteerd worden met een box 3 heffing.