• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Schorsen - Oldtimer tijdelijk niet in gebruik?

 • Dan is schorsen via www.rdw.nl van uw voertuig de ideale manier om voor een periode van een jaar de APK, de WA-verzekering en - voor zover nog aan de orde - de belasting van uw voertuig op te schorten. Het enige dat u daarvoor nodig heeft, is uw kenteken, het voertuigidentificatienummer en uw burgerservicenummer.

  Via www.rdw.nl is het mogelijk om vanuit huis een schorsing te plaatsen, te verlengen of op te heffen. Dat bespaart veel tijd! U bent niet afhankelijk van de openingstijden van het postkantoor. Schorsen online is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Op elk gewenst moment kunt u via internet de aanvraag indienen. Voor de aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Betalen voor de schorsing doet u met iDEAL; hiervoor heeft u een internetrekening nodig bij een bij iDEAL aangesloten bank.

  U hoeft voor de periode van de schorsing uw voertuig niet APK te keuren, WA te verzekeren of -voor zover nog aan de orde- houderschapsbelasting te betalen. Na het (online) schorsen van uw voertuig, mag het betreffende voertuig niet meer op de openbare weg staan of rijden. U kunt online op elk moment de schorsing kosteloos weer opheffen. Uiteraard moet het voertuig dan ook weer APK-goedgekeurd zijn (indien bouwjaar ná 1959) en WA-verzekerd (ieder bouwjaar) en moet er - voor zover nog nodig (zie www.belastingdienst.nl) - houderschapsbelasting (v/h “motorrijtuigenbelasting”) worden betaald. De gang van zaken wat betreft ‘APK’ en ‘ontschorsing’ is als volgt:

  • Voor oldtimers van vóór bouwjaar 1960 is geen APK (meer) nodig. Ook het betalen van houderschapsbelasting is niet nodig. Voor ontschorsing is het bij deze oldtimers dus alleen noodzakelijk de (WA-)verzekering te activeren. -
  • Als uw oldtimer van ná bouwjaar 1959 is moet u het voertuig APK laten goedkeuren, vóórdat u de schorsing kunt opheffen. U kunt daarvoor met uw voertuig op eigen wielen naar de keurende garage rijden. Voorheen was het nog nodig zo’n rit bij de Belastingdienst aan te melden; dat hoeft tegenwoordig niet meer.Wèl is het zo, dat u -als u gecontroleerd wordt- moet kunnen aantonen dat er een keuringsafspraak is.

  Belangrijk voordeel bij het verlengen van een schorsing

  Bij het verlengen van een schorsing biedt online schorsen een belangrijk voordeel. Het is dan mogelijk om maximaal zes weken voor afloop van de huidige schorsing, de schorsing te verlengen. De nieuwe einddatum wordt dan de einddatum van de huidige schorsing plus een jaar. Dus niet de aanvraagdatum plus een jaar, zoals bij verlengen op het postkantoor.

  Wilt u gebruik maken van deze dienst ga dan naar http://www.rdw.nl/nl/digitale_diensten/

  Opm.: indien er meer dan vijf voertuigen tegelijktijd worden geschorst, dient er rekening gehouden te worden met een minimale verwerkingstijd van een half uur van het systeem. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis, maar wacht tot het systeem de eerste vijf voertuigen verwerkt heeft.