• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Overzicht verkiezingsprogramma mbt onze hobby

 • In onderstaande PDF treft u een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's. Daarin zijn de standpunten zo goed mogelijk weergegeven. Toch is naar onze mening nog wat verduidelijking nodig, en daarom hebben we alsnog een kort vragenlijstje aan de partijen gestuurd. Wij hopen natuurlijk dat ondanks de verkiezingsdrukte we de lijstjes ingevuld terug ontvangen.

  Verkiezingsprogramma's 2017 vs onze hobby

 • Minister Schultz weigert goed beleid te maken

  Het kan zijn dat de lucht zo ongezond is, dat een gemeente en haar inwoners ervoor kiezen om een milieuzone voor schone lucht in te stellen. Ondanks herhaalde verzoeken van D66 weigert Minister Schultz om in het kentekenregister op te nemen wat auto’s uitstoten. Daardoor kan een gemeente alleen op basis van het bouwjaar bepalen of een auto een milieuzone in mag.

  Van Veldhoven: “Omdat minister Schultz jarenlang heeft geweigerd goed beleid te maken, moesten mensen in een milieuzone soms hun net iets oudere, maar schonere auto verkopen. Dat is oneerlijk.Het is onwil van de minister, technisch is dat namelijk gewoon mogelijk. D66 wil dat de het kabinet mensen helpt om gezonde lucht in te kunnen ademen, in plaats van dat mensen worden tegengewerkt.”

 • Geanimeerd en informatief politiek café in Nieuwspoort

  De oude Haagse stadsbus voor perscentrum Nieuwspoort maakte het op 17 januari direct duidelijk: de FEHAC had daar haar ‘politiek café’. In een volle zaal met leden-voertuigsclubs, alle andere belangenbehartigers en met vooral vertegenwoordigers van politieke partijen werden de knelpunten in regelgeving van het mobiel erfgoed op de weg besproken.

  Nederland is een belangrijk oldtimerland: er zijn hier veel mooie historische voertuigen en we lopen voorop in Europa met de erkenning van mobiel erfgoed in de Erfgoedwet. Patrick Rollet, president van FIVA - zeg maar de wereldwijde federatie van alle nationale FEHAC’s - benadrukte dat overal in Europa een oldtimer gedefinieerd wordt als een minstens 30 jaar oud voertuig dat goed onderhouden en bewaard wordt en niet dagelijks in gebruik is. Als dat ook in Nederland zo is, en die definitie hier ook geldt, dan valt er aan regelgeving - denk aan de overgangsregeling oldtimers Motorrijtuigenbelasting (MRB) - nog veel te verbeteren. Rollet legde verder het accent op het belang van het bewaren van vakkennis over oldtimers en het overbrengen van het enthousiasme voor mobiel erfgoed op de jeugd. Verder roept hij bezitters van mobiel erfgoed op hun rijdende museumstukken vooral ook te tonen aan het publiek.

  Voor de bijeenkomst waren de politieke partijen uitgenodigd om hun visie te geven op regels, behoud en wetgeving voor oldtimers. Daarbij kwamen vooral de milieuzones en de overgangsregeling MRB aan bod. Het politiek panel bestond uit Barbara Visser (VVD), Erik Ronnes (CDA), Koos Burgman (BOVAG) met als gedreven gespreksleider Steven van Eijck (RAI-vereniging). Uiteraard waren meer politieke partijen uitgenodigd maar de PVV mocht niet, de PvdA durfde niet en GroenLinks wilde niet. De VVD-PvdA coalitie was de laatste jaren mordicus tegen het nog veranderen van de MRB-vrijstelling bij 40 jaar met overgangsregeling. Barbara Visser kon daarom nu nog niet zeggen of de VVD dit aan de PvdA gegunde punt in een volgend kabinet wil verbeteren. Het CDA is duidelijk: die wil een vaste overgangsregeling voor 30-40 jarige oldtimers ongeacht de brandstofsoort.

  De milieuzones zijn nu een lappendeken aan regels en dat dreigt alleen maar erger te worden: iedere gemeente mag zelf de categorie voertuigen kiezen die ze wil verbieden. Het CDA wil deze bevoegdheid bij gemeenten laten, zij het dat er altijd ontheffingen mogelijk moeten zijn voor mobiel erfgoed. Trouwen in een oldtimer en een bevrijdingsintocht moeten mogelijk zijn. De Amsterdamse situatie waar bijvoorbeeld een oude originele stadsbus van het eigen GVB nooit meer in mag en waar geen enkele mogelijkheid is voor ontheffing, dient te worden voorkomen.  De VVD is sowieso tegen milieuzones, omdat het symboolpolitiek is: luchtvervuiling stopt niet bij de gemeentegrenzen. Maar als die milieuzones er toch zijn, moet het wel duidelijk zijn, en daarom vindt de VVD dat landelijk vastgesteld moet worden welke voertuigen er wel en niet in mogen.  

  Verrassend aan het eind was het flitsende, afsluitende filmpje van Rose Atalante Veenenbos in haar 91 jaar oude Amilcar racer. De boodschap was: oldtimers zijn cool en geniet ervan. 

 • De goed gevulde zaal in Nieuwspoort.
 • Patrick Rollet (FIVA) houdt de openingsspeech bij het politieke Café
 • Het discussiepaneL Koos Burgman, Barbara Visser en Eric Ronners (van links naar rechts)
 • De discussie wordt geleid door Steven van Eijck (Voorzitter RAI vereniging)
 • Ook vanuit de zaal wordt er volop meegedaan met de discussie
 • Schenking € 20.000 voor het NCAD van de OVHV

 • De Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Historische Voertuigen OVHV werd in mei 1995 opgericht en in 2016 opgeheven. Zij heeft een goede oldtimerpolis voor klassiekers in de markt gezet en de KlassiekeVoertuigen Polis van OVHV/TVM voldeed ook steeds ruim aan alle negen eisen die de FEHAC stelt aan een goede oldtimerverzekering. Er is nog een FEHAC-relatie met de OVHV: de oprichters waren allemaal destijds bestuurder bij de FEHAC. Reden voor het liquideren van de OVHV was dat er niet meer kon worden voldaan aan de strenge eisen die de overheid stelt aan bemiddelaars en verzekeraars. De OVHV besloot haar overgebleven kapitaal aan twee goede doelen te schenken: de stichting Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie NCAD en aan de bestrijding van kanker. Met een kleine ceremonie overhandigde Henk Stoel, namens bestuur en ledenraad van de OVHV, een mooie cheque van € 20.000 aan NCAD-voorzitter Peter van der Koogh.

  Dit vond plaats op vrijdag 13 januari jl. op de NCAD-stand tijdens InterClassics Maastricht. Dankzij deze gift kan het NCAD voortvarend aan de slag bij haar project van het digitaliseren van de vele werkplaatshandboeken van oldtimers.

 • Henk Stoel (re) van de OVHV geeft bij opheffing 20.000 aan NCAD voorzitter Peter van der Koogh
 • Beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd

  Een belastingplichtige die een beperkte fiscale kennis heeft en schade lijdt door onjuist verstrekte informatie van de Belastingtelefoon kan een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven. Door rechters is al een aantal keren aangegeven dat belastingplichtigen niet mogen vertrouwen op door de Belastingtelefoon verstrekte informatie. Deze keer heeft een rechter echter aangegeven dat ze dit wel mogen. In deze zaak had een eigenaar van twee oldtimers naheffingsaanslagen (tool) voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) ontvangen. Hij deed voor de rechter een beroep[...]

  Lees hier verder

  Erfgoed dat beweegt

  De stichting Mobiele Collectie Nederland heeft samen met het Mobiel Erfgoed Centrum vorig jaar een derde druk uitgebracht van het boek ‘Erfgoed dat beweegt!’*. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een vernieuwd Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed tot stand gebracht, een methode speciaal ontwikkeld om de culturele waarde van historische vervoermiddelen te kunnen bepalen. De derde druk van Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering mobiel erfgoed laat zien hoe dat in zijn werk gaat. En maakt het eigenaren mogelijk zélf een [...]

  Lees hier verder

  Stichting Rotterdamse Klassiekers

  Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft vol verbazing het persbericht van de gemeente Rotterdam gelezen dat de milieuzone nu al heeft geleid tot 20% minder roetuitstoot. De stichting Rotterdamse Klassiekers betwist de conclusies van de gemeente Rotterdam dat de milieuzone tot schonere lucht heeft geleid. De gemeente Rotterdam baseert de cijfers op een wagenparkscan. Uit deze wagenparkscan blijkt louter en alleen dat er minder oude auto’s de milieuzone inrijden. Echter de gemeente Rotterdam maakt volgens de stichting een grote denkfout dat minder oude auto’s automatisch leiden tot[...]

  Lees hier verder

  Milieuzone Utrecht oktober 2016

  Een man uit Grootschermer heeft terecht een boete gekregen voor het inrijden van de Utrechtse milieuzone in 2015. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man had zijn oude dieselauto uitgeleend aan Telegraaf-columnist Rob Hoogland, die zo de geldigheid van de milieuzone aan de kaak wilde stellen. De kantonrechter stelt echter vast dat hij niet bevoegd is om inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van de milieuzone. “Utrecht niet bevoegd voor instellen milieuzone” De veroordeelde man heeft ter zitting aangegeven dat de gemeente Utrecht niet bevoegd was om een milieuzone in te [...]

  Lees hier verder

  Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel

  Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel Belgische evenknie FEHAC meldt succes in strijd tegen milieuzones voor oldtimers Op 2 juni 2016 werd bekend dat Brussel vanaf 2018 een Lage Emissie Zone zal invoeren. Dat is in België de aanduiding voor een milieuzone. De BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, de Belgische zusterorganisatie van FEHAC heeft over de instelling van deze Lage Emissie Zone overlegd met de Brusselse Minister voor Leefmilieu Fremault. Onze collega’s van de BFOV hebben Minister Fremault geconfronteerd met dezelfde argumenten die wij als FEHAC hier [...]

  Lees hier verder

 • Artikel in Trouw over mobiel erfgoed

 • Foto's van het Nationaal Erfgoed Congres

  OCW Minister Jet Bussemaker bij Willem Postumes Meyjes in zijn Lancia, gisteren tijdens het Mobiel Erfgoed congres in Amersfoort

  Klik op een foto voor een vergroting

 • Ontheffing voor oldtimers in milieuzone Parijs (Oldtimerblog)

  Het is de Franse oldtimerlobby op het nippertje gelukt: oldtimers krijgen een ontheffing in de milieuzone van de Franse hoofdstad. De milieuzone wordt op 1 juli a.s. van kracht.

  Vorig jaar kondigde de stad Parijs aan dat er een rijverbod komt voor motorvoertuigen van bouwjaar 1997 en ouder. Het rijverbod is van kracht op weekdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur. Afgelopen week heeft de Franse Fédération Française des Véhicules d’Epoque overeenstemming bereikt met het stadsbestuur van Parijs.

  Lees hier het hele artikele in Oldtimerblog

 • FEHAC in andere media

  De RDW geeft met enige regelmaat een het relatiemagazine ‘RDWijzer’ uit. Met daarin allerlei actualiteiten rond techniek, technologie en regelgeving.

  Klil hier om het hele artikel te lezen 

 • Uit Elsevier 2016 nr 21 blz 7 en 8

  "Met een oude Citroën DS mag je de milieuzone van Rotterdam niet meer in, maar The Harmony of the Seas, die dagelijks tienduizenden liters stookolie verbrandt, meerde afgelopen dinsdagochtend ongestoord af aan de Holland Amerikakade."

  Tja, is dit meten met twee maten ?

 • Het was gezellig druk op de FEHAC taxatievakdag in het Bovag gebouw

 • Protestrit tegen milieuzones georganiseerd door stichting Rotterdamse Klassiekers

  Veel liefhebbers van mobiel erfgoed namen deel aan de protestrit op zondag 03 april tegen milieuzones georganiseerd door stichting Rotterdamse Klassiekers. De vele prachtige klassieke voertuigen werden door andere automobilisten maar zeker ook door voorbijkomende fietsers en voetgangers warm toegezwaaid.

  FEHAC reed mee in deze protestrit en hoopt dat deze tocht, naast alle andere acties, helpen om eigenaren van mobiel erfgoed niet op te zadelen met een groot probleem, voor op zijn best een gering effect.

  Foto: Rotterdamseklassiekers

 • LET OP: correctie op het persbericht Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online)

  Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af.

  Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad. Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms wordt je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met men ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de bon valt.

  Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen.

  Lees het artikel hier verder .. 

  Het in het artikel gestelde is door de RDW aan de FEHAC toegezegd. Echter de afdeling die het door moet voeren is hier nog niet mee klaar. U krijgt een bericht zodra hier meer over bekend is. Tot die tijd blijft de oude regeling van kracht. 

 • Erfgoed dat beweegt!

  [Rotterdam 25-8-2015] De stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum hebben onlangs de publicatie Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed gepresenteerd. Dit boek maakt andermaal duidelijk welke enorme culturele waarde onze nationale collectie mobiel erfgoed vertegenwoordigt. Daarnaast roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een fascinerend beeld op van de brede en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed.

  Nederland is altijd een land geweest van handel en verkeer. Resultaat daarvan is een indrukwekkende verzameling mobiel erfgoed, die zijn weerga niet kent. De grootste collectie varend erfgoed ter wereld, de hoogste concentratie rijdend erfgoed, de grootste dichtheid als het om railmusea gaat en een collectie vliegend erfgoed van luchtvaartpioniers als Fokker en Plesman die wereldwijd tot de verbeelding spreekt.

  Het mobiel erfgoed heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een nationaal belang vertegenwoordigt met een breed draagvlak in de samenleving. Een mijlpaal in die ontwikkeling is de oprichting geweest van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) door de koepelorganisaties in het mobiel-erfgoedveld: de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

  De stichting MCN streeft naar duurzaam behoud van een representatieve en authentieke Collectie Nederland op het gebied van historische vervoermiddelen. De publicatie Erfgoed dat beweegt! past naadloos in dat streven. Het boek maakt duidelijk hoe de culturele waarde van het mobiel erfgoed bepaald kan worden en hoe dat mobiel erfgoed vervolgens in het Nationaal Register Mobiel  Erfgoed, hét overzicht van historische vervoermiddelen in ons land, wordt opgenomen.

  Voor geïnteresseerden in geschiedenis en erfgoed van de mobiliteit in Nederland en voor beleidsmakers biedt Erfgoed dat beweegt! inzicht in en ondersteuning bij het proces van culturele waardering van historische vervoermiddelen. Voor een breder,  in cultuur en erfgoed geïnteresseerd publiek roept dit fraaie en rijk geïllustreerde werk een treffend beeld op van de veelomvattende en gevarieerde wereld van het mobiel erfgoed. Die wereld bestaat uit belangwekkende historische vervoermiddelen én uit de mensen die zich met al hun passie inzetten voor het behoud ervan. Aan hen is het te danken dat het allemaal nog bestaat.

  Erfgoed dat beweegt! is een onmisbaar boek, voor alle belanghebbenden en belangstellenden in deze sector van de erfgoedwereld. Dat werd ook onderkend door het Mondriaan Fonds, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die deze uitgave in materiële en immateriële zin mogelijk hebben gemaakt.

 • Project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed'

  Mobiel erfgoed, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Dat zijn bijvoorbeeld allerlei soorten historische schepen, rijtuigen, treinen, fietsen, auto’s en vliegtuigen. Het zijn de transportmiddelen waarmee door de eeuwen heen goederen, mensen en dieren werden vervoerd.

  Mobiel erfgoed gaat over mobiliteit en die is voor de samenleving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor geen ander land zo sterk als voor Nederland: onze geschiedenis is er van doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip, de Industriële Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomlocomotief.

  En in de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden. Het Nederland van toen en nu valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer en luchtvaart te kennen. Mobiliteit is het fundament onder onze moderne maatschappij en onder onze welvaart.

  Bekijk hier de Flyer

 • CURSUS KLASSIEKERTAXATEUR

  Een uitdaging voor jonge mensen met liefde voor klassieke voertuigen. Dan kan dit iets voor jou zijn !
  Een specifieke opleiding waarbij het specialisme van taxateur klassieke voertuigen in 2 cursusdagen wordt behandeld.
  Om op een goede manier aan kennisoverdracht te werken heeft Register taxateur voertuigen en klassieker liefhebber Wiebren de Jong het initiatief genomen een 2-daagse basiscursus te organiseren. Samen met zijn zoon Arjen heeft hij het inmiddels 25 jaar bestaande kantoor De Jong Klassiekertaxaties in Scharnegoutum bij Sneek.
  De cursus zal worden gegeven in Soest op 9 en 16 maart 2017.
  Het instructiemateriaal vormt een voorbereiding op het examen van Register taxateur motorvoertuigen dat bij de Federatie TMV kan worden afgelegd.
  De 2 cursusdagen worden gehouden i.s.m. met Register taxateur Kees van Stokkum uit Achterveld die het technische gedeelte van de auto’s voor zijn rekening neemt.
  Kees is vooral bekend om zijn uitgebreide kennis op het gebied van Italiaanse auto’s en motoren. Herman Steendam van de FEHAC zal als gastdocent op 16 maart aanwezig zijn.
  Ervaring of vooropleiding in het automotive vak is een vereiste voor deelname. De kosten bedragen € 720,- voor beide dagen. Dit is inclusief de consumpties, lunches, deelname certificaat en usb stick.
  Opgave kan per mail via info@dejongklassiekertaxaties.nl. Men ontvangt dan een deelname formulier.
  Na het theoretische gedeelte volgt later nog een praktijk – taxatiedag in de loop van 2017.

 • Register FEHAC Oldtimervrienden

  FEHAC is de federatie van clubs met historische voertuigen. Het is niet mogelijk om als individueel persoon lid te worden van de FEHAC. U kunt wel lid worden van een oldtimerclub die aangesloten is bij de FEHAC. Als u geen club vindt die bij u of uw oldtimer past of uw club is (nog) niet aangesloten bij de FEHAC dan kunt u de FEHAC steunen door u aan te sluiten bij het Register FEHAC Oldtimervrienden.

  Wat doet het register voor u?

  Het register ondersteunt de FEHAC en stelt aldus de toekomst van het mobiele erfgoed veilig. U ontvangt alle nieuwsbrieven en de FEHACtiviteiten digitaal. U kunt gebruik maken van de FEHAC App en de voordelen die de FEHAC Businesspartners bieden. Dit kost € 7,50 per kalenderjaar.

  Hoe werkt het?

  • De registratie is per kalenderjaar en gaat in zodra uw bijdrage is ontvangen.
  • Op het einde van het kalenderjaar krijgt u een herinnering dat u voor het komende jaar weer de bijdrage moet overmaken.
  • De registratie eindigt automatisch op het einde van het kalenderjaar.
  • Na ontvangst van de nieuwe betaling, wordt u voor het komende kalenderjaar opnieuw geregistreerd.

  Aanmelden voor het register?

  Om u aan te melden, maak dan € 7,50 over op het rekeningnummer NL05 INGB 0001 3044 83 van de FEHAC en vermeld uw E-mailadres bij de overschrijving. Het @-teken mag u niet gebruiken; vervang de @ door (at)

  Alle correspondentie gaat via dit E-mailadres. Dus controleer goed of dit correct is.

  Oldtimers op weg naar morgen