• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Na maanden van voorbereiding begint aanstaande vrijdag de derde editie van InterClassics Brussels. In november vorig jaar bezochten maar liefst 21.008 kopers, liefhebbers en dagjesmensen de tweede editie van InterClassics Brussels. De verwachtingen zijn ook dit jaar hoog gespannen; we verwachten dit jaar 25.000 bezoekers te mogen ontvangen en er zullen 400 exposanten en meer dan 1000 klassiekers aanwezig zijn. De komende dagen staat Brussels Expo in het teken van de mooiste en meest exclusieve oldtimers.

  Bestel hier uw tickets met CCDA korting klik hier

 • Recht en rede hebben gezegevierd - Oude benzineauto mag milieuzone Rotterdam weer in

  Monument Valley

  Klassieke benzineauto's mogen weer de Coolsingel over. De gemeente Rotterdam heeft opnieuw bakzeil gehaald in de strijd om oldtimers uit de milieuzone te weren. Rotterdam heeft - en binnenkort dus had – als enige stad in Nederland een milieuzone die oude benzineauto’s weert., In Rotterdam mogen inwoners en bezoekers weer de milieuzone in met benzineauto's van vóór 1992. En Rotterdammers kunnen weer mobiel erfgoed bezitten waar ook mee gereden kan worden. 

  Hoger beroep heeft succes
  Nu heeft ook de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, geoordeeld dat de klassieke  benzineauto's de milieuzone in mogen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente onjuist gehandeld door de categorie benzineauto’s van 25 jaar en ouder opnieuw te verbieden in de milieuzone. De Rotterdamse rechtbank verwierp al eerder het verkeersbesluit op het punt van de benzineauto’s, waardoor oldtimerbezitters de milieuzone wel in mochten. De gemeente ging daartegen in hoger beroep en verbood in afwachting daarvan gewoon nog eens in een nieuw verkeersbesluit dat oude benzineauto’s Rotterdam in mochten. Die zaak moet nog voorkomen. Tot dat deze zaak voorgekomen is, moet de gemeente oude benzineauto’s wel toelaten, zo luidt het zojuist bekend geworden oordeel van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.  

  Nut is niet aangetoond
  Inmiddels staat niet alleen in Rotterdam het nut van een milieuzone ter discussie. De milieuwinst is niet aangetoond en invoering betekent voor een gemeente een enorme kostenpost. Ook in Antwerpen is het nut van het instellen van de milieuzone daar niet aangetoond. Eerder al heeft TNO onderzoek uitgewezen dat het milieu veel meer gebaat is met een vlotte doorstroming van het verkeer.  

  Milieuzones gelijktrekken 
  Rotterdam staat alleen in het verbieden van benzineauto’s maar kent wel een uitzondering voor voertuigen van 40 jaar en ouder. Amsterdam weert oude brommers en bussen zonder uitzondering. Ieder stad doet de milieuzone dus op zijn eigen manier. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de milieuzones in de Nederlandse steden gelijk moeten worden. Aan de exclusieve ban op benzineauto’s in Rotterdam komt dus sowieso een einde. 

  Wat dan wel?
  FEHAC is tegen nutteloze symboolpolitiek en pleit vóór maatregelen die wel bijdragen aan schonere lucht. Naast eerder genoemde vlotte doorstroming van het verkeer zijn wij voor het verder ontwikkelen van al bestaande alternatieve emissie-arme brandstoffen. Ook bepleit de FEHAC goed onderhouden en optimaal afgestelde voertuigen. Maatregelen dus die een veel positievere uitwerking hebben op het hele wagenpark.

 • Regeerakkoord goede basis voor aanpak uitdagingen mobiliteit en klimaat

  De Mobiliteitsalliantie ziet het gepresenteerde regeerakkoord als een goede basis om de mobiliteit- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van het akkoord, waarbij de alliantie graag de handreiking van dit kabinet voor samenwerking aangrijpt. Volgens het samenwerkingsverband van 23 organisaties erkent de vier partijencoalitie het belang van mobiliteit en het klimaat, door onder meer in deze kabinetsperiode twee miljard extra te investeren in mobiliteit, samen met de alliantie pilots te starten voor betalen naar gebruik en om met elkaar te werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

  Het nieuwe kabinet zet vandaag de eerste belangrijke stap om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen op te pakken. De Mobiliteitsalliantie ziet veel van haar wensen uit haar toekomstvisie Vooruit! terugkomen in het regeerakkoord. Dat het nieuwe kabinet nu in totaal 2 miljard euro extra uittrekt voor investeringen in weg, water en OV/spoor en daarnaast ook extra in de fiets investeert, is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie. Daarbijwerkt de verhoging van het lage btw tarief van 6 naar 9 procent helaas juist averechts omdat dit duurzaam vervoer zoals OV en de fiets minder aantrekkelijk maakt voor de reiziger.

  Het samenwerkingsverband benadrukt wel het belang om ook vooruit te kijken naar 2030 en 2040 en structureel voldoende middelen te reserveren voor mobiliteitsprojecten met een langere doorlooptijd.

  Klimaat en milieudoelstellingen
  De alliantie steunt de ambitie van het Kabinet om met een Klimaat - en Energieakkoord de verduurzaming van onder meer mobiliteit te stimuleren. Door op dit punt als kabinet nauw samen te werken met de Mobiliteitsalliantie, ontstaat er ruimte voor een pakket van effectieve maatregelen die het mogelijk maken om de klimaat- en milieudoelstellingen te behalen.

  Verkeersveiligheidsmanifest
  Ook de ambitie van dit kabinet op verkeersveiligheid kan op brede steun van de Mobiliteitsalliantie rekenen. Veiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor ons mobiliteitssysteem. De alliantie weigert zich neer te leggen bij het stijgende aantal doden en gewonden in het verkeer van de afgelopen jaren

  Ruimte voor experimenteren betalen naar gebruik
  De Mobiliteitsalliantie omarmt de handreiking van het nieuwe kabinet om met elkaar pilots te starten met betalen naar gebruik. Met een bredere pilotfase ontstaat beter inzicht in het effect op het gedrag van de reiziger en ondernemer, waarmee nu en in de toekomst eventueel gericht kan worden geïnvesteerd in een systeem dat werkt, draagvlak heeft en de files en milieuproblemen effectief aanpakt. Opvallend is daarom de keuze om nu al direct voor een kilometerheffing voor vrachtverkeer te kiezen. Een dergelijk systeem voor alleen vrachtverkeer heeft geen substantiële invloed op de files, het effect op de uitstoot van CO2 is onzeker, terwijl de kosten voor ondernemers stijgen.

  Mobiliteitsalliantie reikt kabinet de hand
  Met het vandaag gepresenteerde regeerakkoord legt het nieuwe kabinet de basis voor het behalen van haar mobiliteits- en duurzaamheidsambities. Veel hangt echter af van de nadere invulling en uitvoering van alle plannen. De Mobiliteitsalliantie reikt daarom graag de hand en wil zo snel mogelijk aan de slag met het nieuwe kabinet. De organisaties pleiten er opnieuw voor om een Mobiliteitsakkoord 

 • Als het jou niet lukt om zelf te komen, dan komen wij jou ophalen!

  Hiermee kopte de Peugeot 404 Vereniging in een e-mail aan haar leden om het 35-jarig bestaan te vieren. Clubleden van een oldtimerclub zijn vaak ook goede vrienden van elkaar, maar niet iedereen lukt het meer naar bijeenkomsten te komen. Daarom had het bestuur voor het jubileum-evenement een taxi-service opgezet om ‘leden met fysieke problemen’ op te halen. Mede dankzij Peugeot Nederland, die direct hiervoor vier splinter nieuwe Peugeot 3008 SUV ter beschikking stelde, werd deze service een groot succes.

  Het werd vooral een succes omdat veel leden aanboden graag iemand uit de eigen omgeving te willen meenemen en omdat veel 404-leden in deze service bevestigd zagen dat ze lid zijn van een vereniging waar je ook in minder goede tijden op kunt rekenen.

  Veel clubs van mobiel erfgoed zien het ledenbestand vergrijzen en dit is een prachtig voorbeeld hoe je ouderen kunt blijven binden. De Peugeot 404 vereniging, heeft als strategie: “jongeren boeien, ouderen binden” Dat laatste werd met dit mooie initiatief nog eens in praktijk gebracht.

 • Daarom blijft een federatie van alle historische voertuigclubs hard nodig De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Al sinds 1976 behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke voertuigen. Onze vereniging is gestaag gegroeid naar nu ruim 235 leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban van meer dan 60.000 clubleden.   Overheidsmaatregelen zonder resultaatDe overheid heeft ons onder Rutte II met belastingmaatregelen geconfronteerd die ons sterk hebben getroffen, maar die uiteindelijk niets [...]

  Lees hier verder

  Code95 Nascholing niet nodig voor het rijden met oldtimer-vrachtauto's

  Bij het FEHAC secretariaat komen vragen binnen van verontruste vrachtwagenhobbyisten die een brief hebben ontvangen van het ministerie I&M over "Uitnodiging onderzoek nascholing Code 95". Vaak betreft het hobbyisten die vanwege de leeftijd automatisch Code 95 hebben gekregen op het rijbewijs C/D. Zij hebben geen nascholing Code 95 gedaan, waardoor Code 95 gaat vervallen. Navraag bij de helpdesk geeft de indruk dat bij het vervallen van Code 95 ook het rijbewijs C of D gaat vervallen. Dit is niet juist. U heeft geen Code 95 nodig als u uitsluitend privé hobbymatig met uw [...]

  Lees hier verder

  12 maart: Protest tegen Rotterdamse Milieuzone

  Zondag 12 maart a.s. biedt de stichting Rotterdamse Klassiekers tijdens een grote protestbijeenkomst het gemeentebestuur een motie aan, waarin ze met alternatieven komt voor de milieuzone Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg heeft toegezegd de motie in ontvangst te nemen. De FEHAC is van harte mede-ondertekenaar van deze motie. Motie met alternatieven In de motie wordt geconstateerd dat de invoering van de Milieuzone niet of nauwelijks effect sorteert. De concentraties stikstofdioxide, stikstofmonoxide en fijnstof zijn zelfs toegenomen. Het beoogde effect van 40% minder roetuitstoot en 50% [...]

  Lees hier verder

  Rijden met een aanhanger achter een motorfiets

  De regelgeving met betrekking tot het rijden met een aanhanger achter een motorfiets verschilt van land tot land. In Nederland bijvoorbeeld mag het leeggewicht van de aanhanger maximaal de helft zijn van dat van de motorfiets ervoor met een maximale breedte van 2 meter, lengte van 2,5 meter bij een hoogte 1 meter. Als de aanhanger achter een motor met zijspan zit, dan moet het wiel van de zijspan geremd zijn. En: de maximale snelheid is 90 km p/u. Maar bij de buren in Duitsland is het anders: daar is de maximale snelheid 60 km p/u, de breedte van de aanhanger maximaal 1 meter en het gewicht [...]

  Lees hier verder

  Nationale Mobiliteitsdebat 2017

  Op donderdag 9 maart organiseert RAI Vereniging ‘Het Nationale Mobiliteitsdebat’ in de Jaarbeurs in Utrecht, in samenwerking met de Mobiliteitsalliantie*. In dit debat gaat Kamerleden van grote partijen de verbale strijd met elkaar aan over Mobiliteit in de toekomst: hoe kan het duurzamer, slimmer, eerlijker, flexibeler en veiliger? Aan de hand van prikkelende stellingen delen de Kamerleden Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Eric Smaling (SP), Attje Kuiken (PvdA) en kandidaat Kamerlid Huib van Essen hun visie met de zaal, en vooral met hun opponenten. Debatleider [...]

  Lees hier verder

 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen bij de FEHAC dan kunt u zich hier inschrijven voor de FEHAC Nieuwsbrief

 • FEHAC ondersteunt 25-jarig jubileum InterClassics Maastricht

  Van 11 tot en met 14 januari 2018 zal Maastricht in het teken staan van de 25ste editie van InterClassics Maastricht. De jubileum editie van de oldtimer beurs, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande oldtimer beurzen van Europa, zal synoniem staan voor de highlights van de afgelopen 25 jaar. Aan de hand van de 18 thema’s, die door de jaren heen gevoerd zijn, zal een unieke collectie van 18 topstukken gepresenteerd worden. De mooiste en meest exclusieve classic cars zullen tentoongesteld worden. Uiteraard wordt er ook een breed podium geboden aan alles gerelateerd aan classic cars, van onderdelen tot automobilia.

  FEHAC-ledenclubs kunnen hun leden binnenkort een aanzienlijke korting op de entree voor dit unieke event in het zuiden des lands bieden.

  Lees hier verder

 • Register FEHAC Oldtimervrienden

  FEHAC is de federatie van clubs met historische voertuigen. Het is niet mogelijk om als individueel persoon lid te worden van de FEHAC. U kunt wel lid worden van een oldtimerclub die aangesloten is bij de FEHAC. Als u geen club vindt die bij u of uw oldtimer past of uw club is (nog) niet aangesloten bij de FEHAC dan kunt u de FEHAC steunen door u aan te sluiten bij het Register FEHAC Oldtimervrienden.

  Wat doet het register voor u?

  Het register ondersteunt de FEHAC en stelt aldus de toekomst van het mobiele erfgoed veilig. U ontvangt alle nieuwsbrieven en de FEHACtiviteiten digitaal. U kunt gebruik maken van de FEHAC App en de voordelen die de FEHAC Businesspartners bieden. Dit kost € 7,50 per kalenderjaar.

  Hoe werkt het?

  • De registratie is per kalenderjaar en gaat in zodra uw bijdrage is ontvangen.
  • Op het einde van het kalenderjaar krijgt u een herinnering dat u voor het komende jaar weer de bijdrage moet overmaken.
  • De registratie eindigt automatisch op het einde van het kalenderjaar.
  • Na ontvangst van de nieuwe betaling, wordt u voor het komende kalenderjaar opnieuw geregistreerd.

  Aanmelden voor het register?

  Om u aan te melden, maak dan € 7,50 over op het rekeningnummer NL05 INGB 0001 3044 83 van de FEHAC en vermeld uw E-mailadres bij de overschrijving. Het @-teken mag u niet gebruiken; vervang de @ door (at)

  Alle correspondentie gaat via dit E-mailadres. Dus controleer goed of dit correct is.

  Oldtimers op weg naar morgen