• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Contact- en adresgegevens

 • Bezoekadres
      Kosterijland 15
      3981 AJ BUNNIK

 • Tel.: 085 303 46 51 
  E-Mail: secretariaat@fehac.nl

  Kamer van Koophandel:  40506048

 • Bestuur
    Voorzitter Bert de Boer voorzitter@fehac.nl
    Secretaris Jannes Buiter secretaris@fehac.nl
    Penningmeester Theo Andriessen penningmeester@fehac.nl
    Public-Affairs Bert Pronk public-affairs@fehac.nl
    Cultureel Erfgoed Paul van Deelen cme@fehac.nl
  Algemeen
    Secretariaat Willeke Wallet / Henk Boons secretariaat@fehac.nl
    Fehactiviteiten Herman Steendam redactie@fehac.nl
    Public Relations Bert de Boer pr@fehac.nl
    Webmaster Rob Goudriaan webmaster@fehac.nl
  Voorzitter of contactpersoon van de Commissies en Werkgroepen
    Commissie Personenauto's (cPA) Laszlo Mogyorôssy cpa@fehac.nl
    Commissie Bedrijfsvoeruigen (cBV) Henk Boons cbv@fehac.nl
    Commissie Tweewielers (cTW) Doede Bakker ctw@fehac.nl
    Commissie Juridische Zaken (cJuZa) Rudi Arends juza@fehac.nl
    Commissie FIVA en internationale Betrekkingen (cF&IB) Laszlo Mogyorôssy fiva@fehac.nl
    Commissie Mobiel Erfgoed (Cme) Paul van Deelen cme@fehac.nl
    Werkgroep Trade & Skills (wTS) Joop van Veldhuizen wts@fehac.nl
    Werkgroep Verzekeringen & Taxaties (wVT) Herman Steendam wvt@fehac.nl